Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13/12/2017

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13/12/2017.

1. Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Ιάσων Ρουσόπουλος Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Ιωάννης Μάργαρης, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.