Δημοψήφισμα για καζίνο στη Μύκονο

Δημοψήφισμα για καζίνο στη Μύκονο

Επίσης αποφασίστηκε σχετικά να μαζευτούν υπογραφές ως απάντηση στην κυβερνητική απόφαση για άμεση αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο.

Δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στη Μύκονο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για καζίνο στο νησί. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα μετάαπό πρόταση της Δημοτικής Αρχής να διεξαχθεί τοπικό δημοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010. Επίσης αποφασίστηκε σχετικά να μαζευτούν υπογραφές ως απάντηση στην κυβερνητική απόφαση για άμεση αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου«παρά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για ουσιαστικότερη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρείται για ακόμη μια φορά, η απαξίωση των τοπικών κοινωνιών, καθώς δεν υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση προηγουμένως - ούτε γραπτώς ούτε προφορικώς - για μια τόσο σημαντική εξέλιξη, που θα επηρεάσει άμεσα σε κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο την τοπική κοινωνία του νησιού.

Το κεντρικό κράτος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί για ακόμη μια φορά τον κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό της χώρας, αγνοώντας επιδεικτικά όλες τις ευαίσθητες παραμέτρους που προαναφέρθηκαν, και με μόνο στόχο την εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία».