Oι προτάσεις της Κομισιόν για Ευρωπαϊκό Ταμείο και ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών

Oι προτάσεις της Κομισιόν για Ευρωπαϊκό Ταμείο και ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ΟΝΕ η αρχιτεκτονική της παραμένει ημιτελής

Τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και η λειτουργία ευρωπαίου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα με τη δημοσίευση του χάρτη πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες και τις ευρωεκλογές του 2019.
Η δέσμη των εν λόγω μέτρων η οποία αποτελεί δέσμευση του Προέδρου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και βασίζεται στις ιδέες του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζεται ενόψει της γενικής συνόδου κορυφής για το ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα συνέλθουν για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
«Τώρα που ο καιρός είναι καλός είναι η καλύτερη στιγμή για να φτιάξουμε την οροφή», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι «μετά από χρόνια κρίσης, είναι πλέον καιρός να πάρουμε το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια μας», με έμφαση στην «ενότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατική λογοδοσία».
«Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια κρίσης, η Ευρώπη γνωρίζει ισχυρή ανάκαμψη, η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, το οικονομικό κλίμα είναι το πιο ευνοϊκό από το 2000. Η υποστήριξη του ενιαίου νομίσματος από τους Ευρωπαίους είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την καθιέρωση του ευρώ - Σύμφωνα με νέο Ευρωβαρόμετρο για τη ζώνη του ευρώ, που δημοσιεύτηκε χτες, το 64% όσων απάντησαν δηλώνουν ότι το ευρώ είναι καλό για τη χώρα τους. Το γεγονός αυτό παρέχει μια ευκαιρία για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.
Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ΟΝΕ η αρχιτεκτονική της παραμένει ημιτελής και ο σημερινός χάρτης πορείας αντανακλά τις εναπομένουσες προκλήσεις, χαράσσοντας τη μελλοντική πορεία, αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία τονίζεται ότι η εμβάθυνση της ΟΝΕ «αποτελεί μέσο για περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα». Το δε ενιαίο νόμισμα «παρέχει στους Ευρωπαίους προστασία και ευκαιρίες και διασφαλίζει μια ισχυρή και σταθερή ζώνη του ευρώ, που είναι ζωτικής σημασίας για τα μέλη της».

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τέσσερις κύριες πρωτοβουλίες:

1. Πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) το οποίο θα βασίζεται στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και στη δομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Κατά τα τελευταία χρόνια, ο ΕΜΣ έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, παρέχοντας βοήθεια στα κράτη μέλη να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την πρόσβαση στις αγορές κρατικών ομολόγων. Κατ? αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες. Επιπροσθέτως, το ΕΝΤ θα παρέχει τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και θα ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης για να διευκολύνει την ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Προβλέπεται επίσης ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε επείγουσες περιπτώσεις και πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση έως τα μέσα του 2019.

2. Πρόταση για την ενσωμάτωση των βασικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα (ΣΣΣΔ) στο δίκαιο της Ενωσης. Το 2012, τα 25 συμβαλλόμενα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν νομικά να ενσωματώσουν τις ουσιώδεις διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης για την υποστήριξη υγιών δημοσιονομικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο, πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, που αντιστοιχεί στην 1η Ιανουαρίου 2018. Αυτό έχει ζητηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνάδει πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση έως τα μέσα του 2019.

3. Σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για σταθερή ευρωζώνη εξετάζει τέσσερις πιθανούς μηχανισμούς: α) παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών? β) ειδικό μηχανισμό σύγκλισης για τα κράτη μέλη που καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ? γ) μηχανισμό ασφάλειας για την Τραπεζική Ένωση, μέσω του ΕΝΤ/ΕΜΣ, που πρέπει να συμφωνηθεί έως τα μέσα του 2018 και να τεθεί σε λειτουργία έως το 2019? και δ) μηχανισμό σταθεροποίησης με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τον Μάιο 2018, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

4. Πιθανά καθήκοντα Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος θα έχει ρόλο Αντιπροέδρου της Επιτροπής και προέδρου της Ευρωομάδας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Συνθήκες της ΕΕ. Η νέα αυτή θέση αναμένεται να ενισχύσει τη συνεκτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ, με πλήρη σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες. Εάν επιτευχθεί κοινή συμφωνία σχετικά με τον ρόλο του υπουργού έως τα μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία αυτής της θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτροπής. Η Ευρωομάδα θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να εκλέξει τον υπουργό ως πρόεδρό της για δύο διαδοχικές θητείες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι δύο θητείες.
Οδηγός όλων των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα είναι η ανάγκη να συνδυαστεί η αλληλεγγύη και η ευθύνη σε όλα τα επίπεδα, το οποίο αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα της σημερινής δέσμης, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Η παρούσα δέσμη μέτρων αποτελεί μέρος του ευρύτερου χάρτη πορείας του Προέδρου Γιούνκερ για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση, καθώς και του θεματολογίου των ηγετών ενόψει της συνόδου στο Σιμπίου, που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, όπου, στις 9 Μαΐου 2019, θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η δέσμη, η οποία βασίζεται επίσης στις ιδέες που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στη Σορβόννη τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζεται ενόψει της γενικής συνόδου κορυφής για το ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα συνέλθουν για μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, και της ειδικής συνάντησης που πρόκειται να διεξαχθεί στις 28-29 Ιουνίου 2018 με σκοπό τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.