Κραδασμοί για τους προϋπολογισμούς 6 χωρών από τους στόχους ελλείμματος και χρέους

Κραδασμοί για τους προϋπολογισμούς 6 χωρών από τους στόχους ελλείμματος και χρέους

Τα σχέδια των προϋπολογισμών έξι χωρών για το 2018, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, ενδέχεται να αποκλίνουν από τους στόχους για το έλλειμμα και το χρέος

Τα σχέδια των προϋπολογισμών έξι χωρών για το 2018, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, ενδέχεται να αποκλίνουν από τους στόχους για το έλλειμμα και το χρέος, όπως προκύπτουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη Γαλλία, η οποία αποτελεί μαζί με την Ισπανία τις δύο χώρες που βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή σημειώνει ότι θα μπορούσε να υπαχθεί στο προληπτικό σκέλος από το 2018, καθώς φέτος το έλλειμμά της προβλέπεται να πέσει κάτω από το όριο του 3%. Ωστόσο, για να γίνει αυτό θα πρέπει να διατηρήσει το έλλειμμά της σε αυτά τα επίπεδα και το 2018, κάτι που, σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί.

Για την Ισπανία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της συμμορφώνεται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις του Συμφώνου για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο στόχος για το ονομαστικό έλλειμμα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί και οι δημοσιονομικές προσπάθειες είναι αισθητά χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.