Τι θα προτείνει η κυβέρνηση στους «κουρεμένους» ομολογιούχους του PSI

Τα χαρακτηριστικά των καινούργιων ομολόγων που θα φτάσουν κοντά στα 30 δισ. ευρώ

Τι θα προτείνει η κυβέρνηση στους «κουρεμένους» ομολογιούχους του PSI

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ημέρα που η ελληνική κυβέρνηση, κατόπιν συμφωνίας με τους δανειστές απευθύνθηκε στους κατόχους των ελληνικών ομολόγων και τους πρότεινε να παραδώσουν τα ομόλογά τους προκειμένου να τα ανταλλάξουν με άλλα καινούργια και… κουρεμένα. Σε λίγες ημέρες από σήμερα, η σημερινή κυβέρνηση θα απευθυνθεί ξανά σε αυτούς τους ομολογιούχους κομίζοντας μια καινούργια πρόταση. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει «κούρεμα» αλλά ένα σχέδιο «ανταλλαγής». Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του;

 

Ουσιαστικά, οι κουρεμένοι ομολογιούχοι του PSI, θα κληθούν να αποδεχτούν στο να εκχωρήσουν τα ομόλογα που έχουν τώρα στην κατοχή τους (και τα οποία λήγουν από το 2023 μέχρι το 2042) και να πάρουν καινούργια τα οποία θα έχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Έτσι, όσοι περιμένουν να πάρουν το κεφάλαιό τους πίσω το 2023 ή το 2024, μέσα από τη διαδικασία της ανταλλαγής θα τους προταθεί να πάρουν ένα καινούργιο ομόλογο το οποίο θα λήγει το 2027, όσοι έχουν λήξη το 2028 θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2032 κ.ο.κ. Όσον αφορά στο επιτόκιο, τα ομόλογα του PSI έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο φτάνει μέχρι το 4,3%. Τα καινούργια ομόλογα θα έχουν ένα σταθερό επιτόκιο το οποίο θα καθοριστεί από τη διαδικασία της δημοπρασίας αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι υψηλότερο του 4,3%.

Αναλυτικά, τα τρία χαρακτηριστικά των καινούργιων ομολόγων θα είναι τα εξής:

  1. Τα 20 ομόλογα των 29,8 δις. ευρώ θα αντικατασταθούν από μικρότερο αριθμό νέων ομολόγων αλλά μεγαλύτερου ύψους. Αυτό, όπως εξηγεί στέλεχος με γνώση της αγοράς ομολόγων, συμβάλλει στην αύξηση της εμπορευσιμότητας καθώς είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον για μια έκδοση της τάξεως του 1 δις. ευρώ και διαφορετικό για ένα αξιόγραφο πέντε δις. ευρώ. Αυτό το «συμμάζεμα» είναι που θα αυξήσει τη ρευστότητα όπως ανέφερε και ο υπουργός Οικονομικών.
  2. Το επιτόκιο των προς αντικατάσταση ομολόγων είναι κλιμακωτό καθώς αυτό είχε συμφωνηθεί το 2012 όταν και έγινε η έκδοσή τους. Συγκεκριμένα, το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 2% για την περίοδο από το 2013 έως το 2015, στο 3% για την περίοδο από το 2016 έως το 2020, στο 3,65% και στο 4,3% ανά έτος για την περίοδο από το 2022 και μετά. Τα καινούργια ομόλογα, θα έχουν σταθερό και ενιαίο επιτόκιο το οποίο εκτιμάται ότι είναι πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Το επιτόκιο αυτό, δεδομένου ότι η τιμή αντικατάστασης των υφιστάμενων ομολόγων από τα καινούργια θα κινηθεί κάτω από το 100, αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4,3%. Αν ληφθεί υπόψη το καινούργιο κουπόνι, η τιμή εξαγοράς των παλαιών ομολόγων αλλά και η διάρκεια των καινούργιων ομολόγων, το δημοσιονομικό κόστος για το δημόσιο σε επίπεδο τόκων, θα είναι περίπου το ίδιο με τη σημερινή κατάσταση.
  3. Τα καινούργια ομόλογα θα λήγουν ανά πενταετία. Έτσι, οι σημερινοί κάτοχοι ομολόγων με λήξη το 2023, το 2024, το 2025, το 2026 και το 2027, θα πάρουν στα χέρια τους ένα καινούργιο ομόλογο με λήξη το 2027. Αντίστοιχα, από το 2028 μέχρι το 2032 θα υπάρχει ένα νέο ομόλογο λήξης του 2032, από το 2033 μέχρι το 2037, θα λήγει το 2037 κ.ο.κ. Οι τελευταίες λήξεις των σημερινών ομολόγων του PSI αφορούν στο 2042 ενώ και τα καινούργια ομόλογα θα φτάνουν και αυτά μέχρι το συγκεκριμένο έτος. Ωστόσο, με το «συμμάζεμα» των λήξεων σε μια πενταετία, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα καταφέρει να ελαφρύνει τις υποχρεώσεις για την πρώτα χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.