Τον... ατελείωτο έχουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου

Παρά την κινητοποίηση του Σεπτεμβρίου, το δημόσιο εξακολουθεί να χρωστά 4,5 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα -Όλα τα στοιχεία

Τον... ατελείωτο έχουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου

Το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε μέσα στον Σεπτέμβριο -υπό την απειλή του να χαθεί η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ και να στερηθεί η ελληνική οικονομία από πολύτιμη ρευστότητα- να περιορίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου κατά 1,5 δισ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά οι οφειλές παραμένουν στα ύψη και ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ κάτι που σημαίνει ότι είναι αβέβαιο αν μέχρι τον Ιούνιο του 2018 για έχει επιτευχθεί ο στόχος για μηδενισμό τους. 

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκαν στα 3,559 δις. ευρώ από 3,909 δις. ευρώ τον Αύγουστο. Όσον αφορά στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, μειώθηκαν κατακόρυφα από τα 2,114 δις. ευρώ τον Αύγουστο, στα μόλις 931 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Οι άμεσοι φόροι που παραμένουν σε εκκρεμότητα, έπεσαν από τα 1,503 δις. ευρώ στα 680 εκατ. ευρώ ενώ οι έμμεσοι φόροι σε εκκρεμότητα περιορίστηκαν από τα 451 εκατ. ευρώ στα 98 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ανέρχονται πλέον στα 4,49 δις. ευρώ από 6 δις. ευρώ τον Αύγουστο με τη μείωση μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο να φτάνει στο 1,5 δις. ευρώ. Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2016, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν αυξημένες καθώς τον Δεκέμβριο τα χρέη έφταναν στα 3,689 δισ. ευρώ και τώρα έχουν περιοριστεί στα 3,559 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρου είναι λιγότερες και από τα 1,226 δισ. ευρώ έχουν μειωθεί στα 931 εκατ. ευρώ.