Όλα αλλάζουν στις λαϊκές αγορές!

Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή

Όλα αλλάζουν στις λαϊκές αγορές!

Στην Βουλή κατατίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο, το οποίο απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τους παραγωγούς, ενώ χορηγεί θέσεις με κοινωνικά κριτήρια.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης των σχετικών αδειών αποκτούν ενιαίο χαρακτήρα, είτε ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο είτε στις λαϊκές αγορές είτε είναι πλανόδιος. Πριμοδοτείται κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα, η χορήγηση θέσεων, δίνεται με σειρά προτεραιότητας, με χρήση κριτηρίων κοινωνικού χαρακτήρα, κ.α., ενώ με την καθιέρωση των Αγορών των Καταναλωτών, επιδιώκεται η καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης.

 

Τα βασικά σημεία του νομοθετήματος είναι τα εξής:

– Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης: Ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης, είτε ο αδειούχος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, είτε στις λαϊκές και κατά συνέπεια τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση μη παραγωγικών αδειών, τις λεγόμενες επαγγελματικές άδειες, διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας ενώ η βασική προϋπόθεση της ανεργίας συνδυάζεται πλέον και με εισοδηματικά κριτήρια.
Επιπλέον, μέσω της μείωσης των δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών, επιχειρείται να μειωθεί το διοικητικό βάρος που υφίστανται οι διοικούμενοι, ειδικά οι παραγωγοί.

– Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής: Το ν/σ προβλέπει την καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

– Τι προβλέπεται για τους παραγωγούς: Θα δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να εκδώσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου και συνεπώς να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς εκτός λαϊκών αγορών. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των παραγωγών μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών στο υπαίθριο εμπόριο.

– Τι θα ισχύει για τον επαγγελματία πωλητή: Με τις νέες διατάξεις πριμοδοτείται κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα. Επιδιώκεται έτσι η πλήρης απασχόλησή του, με στόχο αφ΄ ενός τη βιωσιμότητα του ίδιου και αφετέρου την αύξηση των εσόδων του φορέα λειτουργίας της λαϊκής λόγω καταβολής ημερήσιου τέλους για περισσότερες ημέρες.

– Καθιερώνεται βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων: Με την καθιέρωση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, ενισχύεται το σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των πωλούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές.

– Αδειοδότηση και κατανομή των θέσεων: Με τον νέο νόμο τίθεται σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε πωλητής, βάσει κριτηρίων που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως πχ οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, αλλά και παραβατικότητα. Ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιών του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ