Δημοπρασίες για καντίνες και ομπρέλες στις παραλίες – Ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν

Η διαδικασία και τα έσοδα για το κράτος

Δημοπρασίες για καντίνες και ομπρέλες στις παραλίες – Ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν

Μέσω των ηλεκτρονικών δημοπρασιών παραχωρούνται προς χρήση σε ιδιώτες οι αιγιαλοί. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αυξημένα κατά τουλάχιστον 35% είναι τα δημόσια έσοδα που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών, που εφαρμόζονται εφέτος για πρώτη φορά.

Ενδεικτικά, στις πρώτες 41 δημοπρασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα σε όλη τη χώρα, παρουσιάστηκε συνολικό όφελος της τάξης του 35%, σε σχέση με τις αρχικές τιμές εκκίνησης των υπό παραχώρηση παραλιών.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αφορούν σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού.

Το υπουργείο προτίθεται να διευρύνει τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια κάτι που θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού).

Σκοπός είναι η απλότητα και η ταχύτητα της διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και αφετέρου αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων τους και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Οι διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί γίνονται από τους προϊσταμένους του Β’ Τμήματος των κατά τόπους περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας. Μέσω της νέας διαδικασίας, πέραν της αύξησης των εσόδων του Δημοσίου, μεταξύ άλλων, έχει εκσυγχρονιστεί όλο το σύστημα παραχώρησης των παραλιών, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις παραχωρήσεις, ενώ και οι αιγιαλοί της χώρας προβάλλονται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών συνεργάζονται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερομένους, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσω της ιστοσελίδας www. minfin.gr/web/guest/demoprasies.

Για παράδειγμα, βάσει του προγράμματος που είναι ήδη αναρτημένο:

• Στις 17 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέση του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας - Σποράδων.

• Μία μέρα αργότερα, θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις του Δήμου Χανίων.

• Επίσης, στις 19 Ιουλίου θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε θέσεις του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ