Πώς να αποκτήσεις μια θέση στον… αιγιαλό

Έρχονται ηλεκτρονικές δημοπρασίες που θα διεξαχθούν πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό

 Πώς να αποκτήσεις μια θέση στον… αιγιαλό

Μέσω της «παρανομίας» οι Έλληνες τακτοποιούσαν τις αυθαίρετες χρήσεις. Όμως το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μεριμνήσει για όσες δεν έχουν ακόμα συμβεί στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας.


Οι αιγιαλοί και οι παραλίες όλης της χώρας ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο κάθε χρόνο τις μισθώνει για λόγους αναψυχής με ομπρέλες, ξαπλώστρες και άλλες υποχρεωτικά προσωρινές κατασκευές. Η παραχώρηση από το Δημόσιο προς τους δήμους πραγματοποιείται με βάση κάποιους κανόνες. Με την σειρά τους οι τις μισθώνουν σε ιδιώτες, αποδίδοντας ένα ποσοστό στο κράτος (γύρω στο 30%).

Η παραχώρηση αιγιαλών ως τώρα δεν ήταν ασυνήθιστη πρακτική, πλην όμως πολλές φορές υπήρξαν ενστάσεις και αντιδράσεις για τους όρους και προϋποθέσεις, κάτι που φιλοδοξεί να «θεραπεύσει» το σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, φέτος το σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε θέσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή κοινού και έπεται συνέχεια.

Όπως προβλέπει η Απόφαση, που υπογράφει ο Ε. Τσακαλώτος, η διακήρυξη της δημοπρασίας θα γίνεται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ η προσφορά κάθε συμμετέχοντος, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται.

Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντος, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότη, δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μόνο εφόσον κηρυχθεί άγονη, ενώ ακυρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση σφάλματος του συστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ