Είστε άνεργος πτυχιούχος; Πώς θα διεκδικήσετε έως 50.000 ευρώ

Είστε άνεργος πτυχιούχος; Πώς θα διεκδικήσετε έως 50.000 ευρώ
Νέα ευκαιρία για οικονομικές ενισχύσεις έως και 100% σε άνεργους και μισθωτούς πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να στήσουν τη δική τους δουλειά, αλλά και σε όσους ήδη έχουν ατομική επιχείρηση και θέλουν να την εκσυγχρονίσουν δίνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με προϋπολογισμό 80.000.000 ευρώ. Οι δαπάνες που επιχορηγούνται κατά 100% κυμαίνονται από 5.000 έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Οι κατηγορίες

Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς. Επιπλέον, για ανέργους και μισθωτούς ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς (αθροιστικά εισοδήματα) για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.
2. Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι όπως και της πρώτης κατηγορίας. Επίσης, θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για 24 μήνες είναι λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), εισφορές δικαιούχου, μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας, έξοδα προμήθειας αναλώσιμων, αγορά εξοπλισμού, δαπάνες για αμοιβές τρίτων καθώς και για προβολή, δικτύωση και συμμετοχή σε εκθέσεις.

Οι ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι σε τρεις περιόδους, εντός του 2017:
1η: Από 5 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου.
2η: Από 6 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου.
3η: Από 8 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ