Πόσα «χρεωστά» το δημόσιο στους ιδιώτες

Πόσα «χρεωστά» το δημόσιο στους ιδιώτες
Ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το ελληνικό Δημόσιο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οποία στα 4,959 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Απριλίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 117 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου.

Αναλυτικότερα τα δείχνουν ότι:
1) Οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίστηκαν στα 3,908 δισ. ευρώ στις 30-04-2017 από 3,956 δισ. ευρώ στις 31-3-2017. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 51 εκατ. ευρώ μέσα στον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα:
α) Οι οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν σε 235 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου από 198 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 37 εκατ. ευρώ εντός του Απριλίου.
β) Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 2,262 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου από 2,31 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2015. Σημείωσαν, δηλαδή, μείωση κατά 49 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ο εν λόγω οργανισμός όφειλε στο τέλος Απριλίου 1,166 δισ. ευρώ έναντι 1,205 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
γ) Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 354 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, από 364 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
δ) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων μειώθηκαν τα 600 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου από 618 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
ε) Τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μειώθηκαν στα 457 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, από 465 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ