Τουρίστες έρχονται αλλά δαπανούν λιγότερα χρήματα

Τουρίστες έρχονται αλλά δαπανούν λιγότερα χρήματα
Δραματική μείωση στις τουριστικές εισπράξεις το 2016 παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας!

Σύμφωνα με ταστοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 11,2 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 12,08 δισ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας κάμψη κατά 7,3%.

Η μείωση οφείλεται στην υποχώρηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 919 εκατ. ευρώ (-6,5%), καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές περιορίστηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ (-1,6%).
Από την πλευρά της, η πτώση στις εισπράξεις ήταν αποτέλεσμα της κάμψης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 70 ευρώ (-13%), καθώς η εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 7,5% σε 28.071.000 άτομα.

Αναλυτικότερα, πτώση κατά 9,1% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,9 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά 4,3%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παράλληλα, εμφάνισε αύξηση κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στις 193,4 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 13,207 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε. κατά 14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,652 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 27,7% του συνόλου των εισπράξεων, όπως επίσης και στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. κατά 3,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,097 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το 2016 οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,580 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ ανήλθαν στα 3,517 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 5,2% στα 2,128 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία συρρικνώθηκαν κατά 25,6% στα 889 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, περιορίστηκαν κατά 3,7% στα 1.944 εκατ. ευρώ.

Από τις εκτός της Ε.Ε. χώρες, αύξηση κατά 3,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν μείωση κατά 22,8% και ανήλθαν στα 728 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 93,9% το 2016, έναντι 94,5% το 2015, καθώς οι εισπράξεις τους μειώθηκαν κατά 7,0%. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής, των οποίων οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 11.226 εκατ. ευρώ.

Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,3% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 25,9%. Μείωση κατά 5,2% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 35 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 2,4%, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 7,5% και διαμορφώθηκε στις 28,071 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 26,114 εκατ. ταξιδιωτών το 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 4,7%.

Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της Ε.Ε., με ποσοστό συμμετοχής 61,3%, και οι χώρες εκτός της Ε.Ε., με ποσοστό 27,0%.
Το 2016 η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 15,0% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 22,1% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 8,282 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 9,1%, η οποία ανήλθε στις 8,935 εκατ. ταξιδιώτες.

Αντιθέτως, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. παρουσίασε μείωση κατά 12,1% στα 7,583 εκατ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, αύξηση κατά 11,7% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στα 3,139 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,7% στα 1,314 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 20,8% στα 2,895 εκατ. ταξιδιώτες.

Τέλος, από τις χώρες εκτός της Ε.Ε., η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε αύξηση κατά 16,1% στους 596.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% στους 779.000 ταξιδιώτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ