Κομισιόν: Εγκρίθηκε η βοήθεια 3 δισ. ευρώ σε Τουρκία για προσφυγικό

Κομισιόν: Εγκρίθηκε η βοήθεια 3 δισ. ευρώ σε Τουρκία για προσφυγικό
Για τον τρόπο χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής βοήθειας ύψους 3 δισ. ευρώ προς την Τουρκία για το προσφυγικό ζήτημα, συμφώνησα σήμερα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πρόσφυγες στη Τουρκία και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν. Η βοήθεια εστιάζει κυρίως στη κάλυψη των άμεσων αναγκών μέσω της παροχής τροφίμων, υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης.

Η Κομισιόν από την πλευρά της χαιρέτησε τη συμφωνία των κρατών - μελών σχετικά με τη διευκόλυνση των 3 δισ. ευρώ στην Τουρκία για τους πρόσφυγες, την οποία η Επιτροπή είχε προτείνει στις 24 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Από το συνολικό ποσό των 3 δισ. ευρώ, το 1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα υπόλοιπα 2 δισ. ευρώ από συνεισφορές των κρατών μελών σύμφωνα με το μερίδιό τους στο ΑΕΠ της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον πίνακα που συνοδεύει την ανακοίνωση του Συμβουλίου υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η Ελλάδα θα χορηγήσει 25,1 εκατ, ευρώ στην Τουρκία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ