Το σχέδιο της ΓΓΔΕ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής την πενταετία 2016-2020

Το σχέδιο της ΓΓΔΕ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής την πενταετία 2016-2020
Τις βασικές προτεραιότητές της για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΓΓΔΕ για την περίοδο 2016-2020 στόχος είναιη εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων αλλά και η εισαγωγή νέων τεχνικών στους τομείς είσπραξης, πληρωμών και διασταύρωσης στοιχείων, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος.

Ακόμη, η ΓΓΔΕ σκοπεύει να διενεργεί συνεχείς διασταυρώσεις των διαθέσιμων στοιχείων, για τον εντοπισμό περιπτώσεων διαφορών φόρων προς βεβαίωση ή περιπτώσεων υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής προς έλεγχο.

Στην κατεύθυνση αυτή θα στηριχθεί από το πλήρες ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και τη διασφάλιση της είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο.

Το βάρος των ελέγχων θα πέσει στις ενδοομιλικές συναλλαγές, σ τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, στον έλεγχο εμβασμάτων στο εξωτερικό και υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής.

Στο λαθρεμπόριο η προσοχή θα πέσει στους τομείς καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, στο σύστημα διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με κινητές μονάδες δίωξης.

Τέλος, η ΓΓΔΕ θέτει ως στόχο τη βελτίωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους και την ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής, μέσω της υλοποίησης προγράμματος δράσεων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό θα εντείνει την παρακολούθηση του κόστους συμμόρφωσης των φορολογουμένων, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των ωρών που απαιτούνται ετησίως για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και το σύνολο του χρηματικού ποσού που δαπανάται ετησίως για τον ίδιο σκοπό από το μέσο φορολογούμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ