Προτάσεις από την Κομισιόν για εναρμόνιση φορολογικής νομοθεσίας στους 28

Προτάσεις από την Κομισιόν για εναρμόνιση φορολογικής νομοθεσίας στους 28
Τις προτάσεις της για την εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας στις 28 χώρες της ΕΕ παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας, όπως αναφέρει, στην πάταξη των επιθετικών φορολογικών πρακτικών μεγάλων εταιρειών με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, η δέσμη μέτρων για την πάταξη της φοροαποφυγής καλεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη και πιο συντονισμένη στάση έναντι των εταιρειών που αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί, καθώς και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών.

Στα βασικά στοιχεία των νέων προτάσεων συγκαταλέγονται:

  • Νομικά δεσμευτικά μέτρα κατά των συνηθέστερων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη μη καταβολή φόρων
  • Σύσταση προς τα κράτη-μέλη για τον τρόπο πρόληψης της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων
  • Πρόταση προς τα κράτη-μέλη για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής φύσης σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ
  • Δράσεις για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο
  • Μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου με τις τρίτες χώρες που αρνούνται να τηρούν τους κανόνες.

Τα μέτρα αυτά θα αποτρέψουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια μεταξύ των κρατών-μελών και θα εξασφαλίσουν έναν πιο θεμιτό ανταγωνισμό για όλες τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ