Οι προτάσεις της Κομισιόν για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Οι προτάσεις της Κομισιόν για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Προτάσεις για την εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας και στις 28 χώρες της ΕΕ με στόχο την πάταξη των επιθετικών φορολογικών πρακτικών μεγάλων εταιρειών έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δέσμη μέτρων, που προτείνει η Ε.Ε. περιλαμβάνει, τα οποία, όπως επισημαίνει, θα αποτρέψουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και θα εξασφαλίσουν έναν πιο θεμιτό ανταγωνισμό για όλες τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • νομικά δεσμευτικά μέτρα κατά των συνηθέστερων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη μη καταβολή φόρων
  • σύσταση προς τα κράτη μέλη για τον τρόπο πρόληψης της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων
  • πρόταση προς τα κράτη μέλη για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής φύσεως σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ
  • δράσεις για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο
  • μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου με τις τρίτες χώρες που αρνούνται να τηρούν τους κανόνες.

Σημειώνεται ότιη Ευρωπαϊκή Ενωση χάνει έσοδαδισεκατομμυρίων ευρώαπό τις πρακτικές μεγάλων εταιριών που φοροαποφεύγουν.