ΣΕΒ: Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και ανάκαμψη… με ακριβή ενέργεια!

ΣΕΒ: Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και ανάκαμψη… με ακριβή ενέργεια!
Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, λέει ο Σύνδεσμος σΕπιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Όπως αναφέρει, λόγω των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών υπέρ των ιδιωτών μετόχων, και της προσδοκώμενης ταχύτερης επαναφοράς των τραπεζών στην κερδοφορία, αναμένεται να εξομαλυνθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης και λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων σε ικανοποιητικό κόστος, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων χωρίς ακραίες κοινωνικές επιπτώσεις, και των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων σε μη βιώσιμες επιχειρήσεις που θα αναδιαρθρωθούν, δημιουργεί ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση νέων και υγιών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η πορεία αυτή, όμως δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσει εάν συνεχισθεί η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που αντιστρατεύεται την επιδιωκόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς, απαιτείται σύνεση και μέτρο στη φορολόγηση, καθώς και ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, μέσω μείωσης του ενεργειακού και του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, και στροφής προς την υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις.

Ο κρατικός προϋπολογισμός τον Οκτώβριο είχε μια καλή πορεία, υποβοηθούμενος από την είσπραξη φόρων που δεν είχαν εισπραχτεί τους προηγούμενους μήνες, την καλή πορεία των εσόδων του ΠΔΕ και τη συγκράτηση δαπανών. Το ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια ήπια ύφεση, ενώ οι εξελίξεις στην ανεργία του Αυγούστου και στην οικοδομική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, επίσης δείχνουν την εδραίωση μιας τάσης επιβράδυνσης.

Ανησυχητικά μπορεί να θεωρηθούν τα στοιχεία για τη ροή της μισθωτής εργασίας τον Οκτώβριο, που δείχνουν μια αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγων ανταγωνιστικότητας και επομένως επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας είναι το κατά 40% περίπου υψηλότερο κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζει η βιομηχανία έντασης ενέργειας ως προς τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.

Για να αντιμετωπιστεί το ανταγωνιστικό αυτό μειονέκτημα απαιτείται, μεταξύ άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα για βιομηχανική χρήση, η οποία θα οδηγήσει μάλιστα μεσοπρόθεσμα σε αυξημένα κρατικά έσοδα, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και η ενίσχυση της διασύνδεσης με την Ιταλία, που θα επιτρέψουν να μειωθεί το συνολικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα οδηγώντας σε σημαντική μείωση των αντίστοιχων χρεώσεων στους βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και προσαρμογή τιμολογίων στο προφίλ κατανάλωσης των επιχειρήσεων έντασης ενέργειας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, καταλήγει ο ΣΕΒ.


Το εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία στο συνημμένο αρχείο από κάτω