Σταθερή η προσήλωση στη διεύρυνση της ΕΕ λέει η Κομισιόν

Σταθερή η προσήλωση στη διεύρυνση της ΕΕ λέει η Κομισιόν
"Η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, που αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Δίνει επίσης ώθηση στην οικονομία και προωθεί την περιφερειακή συνεργασία".

Αυτά υπογραμμίζει ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος Γιοχάνες Χαν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα με αφορμή τη δημοσιοποίηση των ετήσιων εκθέσεων προόδου των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών.

"Μια σαφής ευρωπαϊκή προοπτική μεταμορφώνει σταδιακά τις χώρες εταίρους και ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή γύρω από την Ένωση. Η σταθερή μας προσήλωση στη διεύρυνση της ΕΕ, και στους όρους που τη συνοδεύουν, είναι κατά συνέπεια μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία της ίδιας της Ευρώπης" αναφέρει ο επίτροπος.

Στις σχετικές με τη διεύρυνση εκθέσεις, που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, και αναφορικά με την προσφυγική κρίση σημειώνεται ότι η Τουρκία και γενικότερα η περιοχή των Βαλκανίων δοκιμάζεται έντονα. Η Τουρκία, όπως αναφέρεται, έχει υποδεχτεί στο έδαφός της και στηρίζει πάνω από 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, ενώ από τις αρχές του έτους οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ειδικότερα η ΠΓΔΜ και η Σερβία, διαχειρίστηκαν έναν μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που διήλθαν από το έδαφός τους.

"Το μεταναστευτικό πρόβλημα προϋποθέτει περισσότερο από ποτέ την αυξημένη συνεργασία με τις χώρες της διεύρυνσης, και η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια για τον σκοπό αυτό", τονίζει η Επιτροπή.

Από την πλευρά του, ο Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι "η σημερινή προσφυγική κρίση αποδεικνύει πόση σημασία έχει η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης".

Σε ό,τι αφορά στη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει επίκεντρο την αρχή "προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές".

Σημαντικά ζητήματα σχετικά με το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, εξακολουθούν να είναι κύριες προτεραιότητες, αναφέρει η Επιτροπή, τονίζοντας ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ειδικά όσον αφορά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας.

Στόχος των προσπαθειών της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες της διεύρυνσης πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους βασικούς τομείς και να καθιερώσει μητρώο παρακολούθησης των επιδόσεων.

Συνεχίζοντας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αν και τον περασμένο χρόνο σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

"Όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητα, αποτελεσματικά ή υπεύθυνα. Πρέπει να καταβληθούν επιπλέον σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, κυρίως με την καθιέρωση μητρώου παρακολούθησης των ερευνών, των διώξεων και των τελικών καταδικαστικών αποφάσεων", αναφέρει η Επιτροπή, σημειώνοντας πως παρότι τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται από τον νόμο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην πράξη.

Καταλήγοντας η Επιτροπή τονίζει τα εξής:

"Η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση, καθώς σημειώνονται αρνητικές εξελίξεις σε ορισμένες χώρες. Πρέπει να επιδιωχθεί σοβαρή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία διοικητική ικανότητα και να αντιμετωπιστεί η υψηλού βαθμού πολιτικοποίηση και η έλλειψη διαφάνειας. Η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών πρέπει επίσης να προσεχθεί ιδιαίτερα. Χρειάζεται στενότερη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις από την κοινωνία".

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των οικονομικών πολιτικών στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, η Επιτροπή αναφέρει τα εξής:

"Οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και για την προσέλκυση επενδυτών. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία και την τόνωση τής περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και της συνδεσιμότητας. Στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, κυρίως μέσω της λεγόμενης "διαδικασίας του Βερολίνου" και της συνεργασίας των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων".

ΠHΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ