Τι πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα σε ΔΝΤ και ΕΚΤ μέχρι τις 20/07

Τι πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα σε ΔΝΤ και ΕΚΤ μέχρι τις 20/07
Σε περισσότερα από 7 δισ. ευρώ ανέρχονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας καθώς μέχρι την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσει 5,5 δισ ευρώ σε ΔΝΤ και ΕΚΤ ενώ άλλα 1,5 δισ. ευρώ θα απαιτηθούν για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας.

Λύση για το πώς θα καλυφθεί αυτό το ποσό καλείται να βρει το Eurogroup, ενώ σήμεραλήγει και η προθεσμία για την αποπληρωμή νέας δόσης προς το ΔΝΤ ύψους 455 εκατ. ευρώ.

Στις 20 Ιουλίου λήγουν «ακούρευτα» ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ (2,1 δισ. ευρώ), των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης (1,36 δισ. ευρώ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (25 εκατ. ευρώ).

Επειδή το ΔΝΤ έχει καθεστώς προνομιακού πιστωτή, δηλαδή πρέπει να αποπληρώνεται κατά προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων δανειστών μας, προτού αποπληρωθούν τα ομόλογα αυτά, η Ελλάδα θα πρέπει να εξοφλήσει και τη ληξιπρόθεσμη δόση του Ιουνίου προς το ΔΝΤ, ύψους 1,56 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ