Ο EFSF απειλεί ότι θα ζητήσει από την Ελλάδα να πληρώσει τα δάνεια 141 δισ. ευρώ

Ο EFSF απειλεί ότι θα ζητήσει από την Ελλάδα να πληρώσει τα δάνεια 141 δισ. ευρώ
Τις επιλογές τις οποίες θα εισηγηθεί ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, στο EuroWorking Group, μετά τη μη πληρωμή του ΔΝΤ από την Ελλάδα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο EFSF αναφέρει πως λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ΔΝΤ έλαβε αίτημα χθες (30/06/2015) από τις ελληνικές αρχές για την επέκταση της υποχρέωσης αποπληρωμής από την Ελλάδα των δόσεων τις οποίες κατέστησαν απαιτητές.

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ προτίθεται να εξετάσει το αίτημα αυτό εν ευθέτω χρόνω» σημειώνει σχετικά.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του EFSF, ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του EuroWorking Group και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σήμερα για την μη πληρωμή και να προτείνει μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές:

• Την επιτάχυνση του δανείου: αυτό σημαίνει ότι το EFSF ακυρώνει τη σύμβαση δανείου και ζητά την άμεση εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων.

• Την παραίτηση από δικαιώματα: αυτό σημαίνει ότι το EFSF παραιτείται αμετάκλητα από το δικαίωμα και τα μέσα αντιμετώπισής της στο πλαίσιο του δανείου για τη συγκεκριμένη μη πληρωμή.

• Επιφύλαξη δικαιωμάτων: αυτό σημαίνει ότι το EFSF δεν επιταχύνει το δάνειο ούτε παραιτείται του δικαιώματός του να το κάνει, αλλά αντ' αυτού διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο EFSF θα συντονίσει τα επόμενα βήματά του πολύ στενά με την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.