Τι προβλέπει το καταστατικό του ΔΝΤ για την Ελλάδα εφόσον δεν πληρωθεί η δόση

Τι προβλέπει το καταστατικό του ΔΝΤ για την Ελλάδα εφόσον δεν πληρωθεί η δόση
Μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα (στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος) αναμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ελλάδα την πληρωμή των δόσεων του Ιουνίου, ύψους 1,53 δισ. ευρώ. 

Ωστόσο όμως, όπως δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters, το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις έφερεπροβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα η χώρα να μην μπορεί νααντεπεξέλθει στη υποχρέωση που διαθέτει προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αν η Ελλάδα αθετήσει την πληρωμή προς το ΔΝΤ,βάσει του καταστατικού του Ταμείου, δεν εντάσσεται άμεσα σε καθεστώς χρεοκοπίας.

Δείτε αναλυτικά, τι προβλέπει το καταστατικό του ΔΝΤ παρακάτω:

Άμεσα

Το ΔΝΤ αποστέλλει τηλεγράφημα, αξιώνοντας την άμεση καταβολή της δόσης. Ο δανειζόμενος δεν επιτρέπεται ούτε να χρησιμοποιήσει τις χρηματικές πηγές του ΔΝΤ, ούτε να υποβάλλει αίτημα για οποιαδήποτε χρήση αυτών, προτού αποφανθεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

2 εβδομάδες

Η διοίκηση επικοινωνεί με την κυβέρνηση του δανειζόμενου κράτους, υπογραμμίζοντας τη σημαντικά αποτυχία της αποπληρωμής των υποχρεώσεων και ζητώντας την άμεση και πλήρη επίτευξη διακανονισμού - συμφωνίας.

1 μήνας

Η διοίκηση κηρύσσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο πως η υποχρέωση είναι πλέον ληξιπρόθεσμη.

6 εβδομάδες

Εάν δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα, η διοίκηση θα καταθέσει σχετική καταγγελία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η διοίκηση επίσης, θα συμβουλέψει το Εκτελεστικό Συμβούλιο να αποστείλει αίτημα συνάντησης με την ηγεσία της δανειζόμενης χώρας, σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η βελτίωση της διμερούς συνεργασίας.

2 μήνες

Η καταγγελία προς τη δανειζόμενη χώρα κατατίθεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο

3 μήνες

Η κατατεθείσα καταγγελία προσλαμβάνει νομική ισχύ. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει τον περιορισμό της χρήσης των οικονομικών πόρων εκ μέρους της δανειζόμενης χώρας.

6 – 12 μήνες

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επαναξιολογεί την απόφαση περιορισμού της χρήσης των οικονομικών πόρων. Ανάλογα με την αξιολόγηση των συνθηκών αλλά και της προσφοράς από τη δανειζόμενη χώρα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα διακηρύξει τη μη εκλεξιμότητα της χώρας. Παράλληλα, θα αποσταλεί προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τηλεγράφημα στο οποίο θα καθίσταται σαφές πως η δανειζόμενη χώρα συνεχίζει να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς το ΔΝΤ.

Μετά από 15 μήνες

Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, κηρύσσεται η μη συνεργασία μεταξύ ΔΝΤ και δανειζόμενου.

Μετά από 18 μήνες

Αίρεται το δικαίωμα ψήφου και αντιπροσώπευσης της δανειζόμενης χώρας στο ΔΝΤ.

Μετά από 24 μήνες

Η διαδικασία υποχρεωτικής καταβολής των οφειλομένων ξεκινά εντός 6 μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΩ