ΕΕ: Απολύτως δικαιολογημένα τα capital controls

ΕΕ: Απολύτως δικαιολογημένα τα capital controls
Απόλυτα δικαιολογημένα θεωρεί η ΕΕ τα capital controls που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων θα πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κίνηση κεφαλαίων αναφέρει:

Μετάφραση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τους προσωρινούς περιορισμούς για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που ανακοινώθηκαν από τις ελληνικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής, και που τώρα έχουν εκδοθεί στην επίσημη εφημερίδα του κράτους.

Σύμφωνα με την Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη ίσως λάβουν μέτρα αναφορικά με τις κινήσεις κεφαλαίων που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα μπορεί επίσης να εφαρμοστούν για άλλους επιτακτικούς λόγους, γενικού δημοσίου συμφέροντος. Τέτοιες εξαιρέσεις από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου, πρέπει να ερμηνεύονται πολύ αυστηρά και να μην εισάγουν διακρίσεις, καθώς και κατάλληλα και αναλογικά υπό το πρίσμα του στόχου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα capital controls πρέπει να εφαρμόζονται για το συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ως θεματοφύλακας των συνθηκών και με σκοπό να διαφυλάξει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, η Κομισιόν προέβη σε μια άμεση, προκαταρκτική αξιολόγηση των ελληνικών μέτρων που εισάγουν τους περιορισμούς, και διαπιστώνει ότι είναι, prima facie (εκ πρώτης όψεως), δικαιολογημένοι.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ζήτημα σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας πολιτικής, που φαίνεται να δικαιολογεί την επιβολή των προσωρινών περιορισμών στη ροή κεφαλαίου. Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι η κύρια και άμεση πρόκληση για την χώρα.

Ενώ τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα εμφανίζονται αναγκαία και αναλογικά αυτή τη στιγμή, η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου ωστόσο θα χρειαστεί να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της ευρωζώνης, και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και την εφαρμογή των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων.

Η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές με τις τεχνικές πτυχές αυτού του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ