Ως το μεσημέρι η πρώτη δόση του επιδόματος του ΟΓΑ

Ως το μεσημέρι η πρώτη δόση του επιδόματος του ΟΓΑ
Σε περίπου 700.000 ανέρχονται οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων, στους οποίους σήμερα θα πιστωθεί, ως προκαταβολή, η πρώτη δόση του επιδόματος για το 2015, όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΓΑ.

Έτσι, ως το μεσημέρι, θα έχει καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 693.299 οικογενειών, η πρώτη δόση (σημ: αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2015) του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών.

Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 139.689.207 ευρώ.

Όπως έχει επισημάνει ο ΟΓΑ, η καταβολή των επιδομάτων γίνεται με βάση τα στοιχεία αιτήσεων του Α21 του έτους 2014, ενώ σύμφωνα με τον Διοικητή του, Ξενοφώντα Βεργίνη, ο έλεγχος σε τροποποιημένες αιτήσεις Α21 συνεχίζεται και οι ενδιαφερόμενοι, για όσες αιτήσεις εγκριθούν, θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής.

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ έχει αναρτηθεί «Οδηγός», μέσω του οποίου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή του εντύπου Α21.