Οριακή μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2014

Οριακή μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2014
Σημάδια επιβράδυνσης της πτωτικής πορείας των τελευταίων χρόνων εμφανίζει η ασφαλιστική αγορά το 2014, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπου συμμετείχαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της που αντιπροσωπεύουν το 94,4% περίπου της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το 2014 με τις αντίστοιχες του 2013 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μικρή μείωση 0,6%, ανερχόμενη τελικά στα 3,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:

- Οι Ασφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε 1,83 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,4% η οποία οφείλεται κυρίως στα προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked).

- Οι Ασφαλίσεις Ζημιών ανέρχονται σε 1,97 δισ. ευρώ, με μείωση -9,6%, που οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων. Ειδικότερα, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε μείωση -13,1%.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε:

«Η οριακή μείωση (0,6%) που κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε σχέση με το 2013, δείχνει ότι ανακόπτεται η πτωτική πορεία των τελευταίων χρόνων που ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, και αποτελεί θετική ένδειξη για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Θετικές είναι οι ενδείξεις για τις Ασφαλίσεις Ζωής η οποίες καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 κινήθηκαν αυξητικά».

Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ασφάλισης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που είναι οικονομικά αλλά και κοινωνικά επικίνδυνο.