Περισσότερες από 55.000 κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο

Περισσότερες από 55.000 κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο
  Η γενική Γραμματεία Εσόδων πραγματοποίησε 55.579 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, 114 κατασχέσεις και 18 πλειστηριασμούς ακινήτων.

Πιο αναλυτικά, στο διάστημα μεταξύ1-1-2014 και 31-12-2014, ηΕπιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης προχώρησε σε55.579 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, πραγματοποίησε 114 παραγγελίες κατάσχεσης,αναγγελίες χρεών πτωχών και εγγραφές υποθηκών και υποβλήθηκαν 49 αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ειδικότερα για τους πλειστηριασμούς ακινήτων ανακοινώθηκε ότι το έτος 2014 έλαβαν χώρα 18 πλειστηριασμοί για σύνολο οφειλών 140.862.105 ευρώ, εκ των οποίων οι 17 (για σύνολο οφειλών 146.506.437 ευρώ) έλαβαν χώρα το Β΄ εξάμηνο του 2014.

Επισημαίνεται ότι, εντός του 2014 απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο 144 εισηγήσεις για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων οι 94 εντός του Β΄ εξαμήνου του 2014, και από το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίσθηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές συνολικού ύψους 1,48 δισ. ευρώ.