Στο ΦΕΚ η δίμηνη παράταση του προγράμματος

Στο ΦΕΚ η δίμηνη παράταση του προγράμματος
Την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος οικονομικής πολιτικής της χώρας έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2015 -για τεχνικούς λόγους- προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η απόφαση δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η παράταση περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα της δανειακής διευκόλυνσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) προς την Ελληνική Δημοκρατία και προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόκειται για τη δεύτερη τροποποίηση (η πρώτη ήταν στις 12 Δεκεμβρίου 2012) της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, του EFSF, του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος.