Στα 700 εκατ. ευρώ οι συνολικές αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς το 2013

Στα 700 εκατ. ευρώ οι συνολικές αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς το 2013
Οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε η ασφαλιστική αγορά το 2013 για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων προσεγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου το προηγούμενο έτος.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και ασκείται από 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η παραγωγή ασφαλίστρων, το 2013, ανήλθε σε 1,44 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 7,8% σε σχέση με το 2012 και αποτελώντας το 35,9% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, Δημήτρης Ζορμπάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανέφερε:

«Η μείωση των κυκλοφορούντων οχημάτων (η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων) οδήγησε σε ελαφρά κάμψη της συχνότητας ζημιών που αντιμετώπισαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2013 (από 6,94% το 2012 σε 6,20% το 2013). Η πορεία, όμως, των δεικτών του κλάδου όπως η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στο δείκτη ζημιών της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων (από 47,1% το 2012 σε 60% το 2013 προβληματίζει την ασφαλιστική αγορά για το μέλλον».

Στην μελέτη αναφέρεται ακόμη ότι η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. O σημαντικότερος χρηματοοικονομικός δείκτης της συγκεκριμένης κάλυψης, ο δείκτης ζημιών, αυξήθηκε από 47,1% το 2012 σε 60,0% το 2013 ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο των καλύψεων αυξήθηκε από 45,2% σε 56,6%, σύμφωνα με την Στατιστική Επετηρίδα κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων έτους 2013.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2013, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 71,6% του πλήθους οχημάτων, τα ασφάλιστρα που της αναλογούν αντιστοιχούν στο 78,5% του συνόλου των ασφαλίστρων και οι αποζημιώσεις αποτιμώνται στο 79,0% του συνόλου των αποζημιώσεων του κλάδου.

Τα τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες μειώθηκαν το 2013 έναντι του 2012 κι έφθασαν τις 12 χιλιάδες. Επίσης, οι νεκροί μειώθηκαν από 984 το 2012 σε 874 το 2013 ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν αρκετά. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν οι συγκρούσεις, οι εκτροπές και οι παρασύρσεις πεζών.

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν περί τις 29 χιλιάδες κλοπές και περίπου 550 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά, περίπου 9 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι μειωμένος σε σχέση με το 2012, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.

Στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 30% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του αυξήθηκε κατά 0,5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2012 και έφτασε τα 134 δισ. ευρώ.