Αύξηση 10,5% στον βιομηχανικό τζίρο

Αύξηση 10,5% στον βιομηχανικό τζίρο
Αύξηση κατά 10,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2013, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η στήριξη σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την κατά 23,4% αύξηση του τζίρου στον ενεργειακό κλάδο. Ανοδική ήταν η τάση και στον κλάδο των χημικών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μηχανημάτων, ενώ αντιθέτως πιέσεις κατεγράφησαν σε τρόφιμα, ποτά, κλωστές, ένδυση, φάρμακα και εξοπλισμό.

Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης πέρασε σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από το Φεβρουάριο του 2014. Στην εγχώρια αγορά η αύξηση ήταν μικρότερη (3,3%), ενώ στην εξωτερική αγορά έφτασε στο 21% (26,7% για τα κράτη εκτός Ευρωζώνης).

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,5% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, προκύπτει από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 37,4%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,5% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
- Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3%.
- Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 21,0%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 49,9%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 21,0% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 21,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 21,7%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Επίσης, η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 21,0% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
- Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 4,9%.
- Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 26,7%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ