ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες κατά 22,6% οι οικοδομικές άδειες στο πεντά

 ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένες κατά 22,6% οι οικοδομικές άδειες στο πεντά
Μείωση 22,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών εμφανίζει το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.


Ταυτόχρονα, η Οικοδομική Δραστηριότητα μειώθηκε κατά 16,9% στην επιφάνεια και κατά 10,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2013.
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 22,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,8% στην επιφάνεια και κατά 9,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013.
Κατά το μήνα Μάιο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) ανήλθε σε 1.217 οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 234,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 998,5 χιλιάδες m3 όγκου, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 σημειώθηκε αύξηση 1,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 10,2% στην επιφάνεια και 10,2% στον όγκο.
Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 229,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 976,5 χιλιάδες m3 όγκου, εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 10,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22,0 χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2014, είναι 2,2%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούνιο 2013 έως το Μάιο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 14.878 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.845,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.757,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 16,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,0% στην επιφάνεια και κατά 10,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,4% στην επιφάνεια και κατά 11,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για ανωτέρω περίοδο, είναι 4,3%.