Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Moody's

Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Moody's
Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την Παρασκευή την αξιολόγηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατά δύο βαθμίδες σε «Caa1» από «Caa3».

Η προοπτική (outlook) για την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους διατηρήθηκε σταθερή, ενώ και η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση του χρέους παρέμεινε ανεπηρέαστη (Not Prime - NP).

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε στη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους.

Για τη δημοσιονομική κατάσταση ο Moody's αναφέρει πως η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική εξυγίανση, κάτι που στηρίζει τις προβλέψεις του οίκου για σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (αναμένει ότι το χρέος θα κορυφωθεί το τρέχον έτος και θα αρχίσει να πέφτει από το 2015).

Για τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της Ελλάδας τονίζεται πως τόσο η κυκλική ανάκαμψη όσο και η πρόοδος που σημειώθηκε στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας, υποστηρίζουν περαιτέρω την καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους.

Ο οίκος εστιάζει και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού χρέους , υπογραμμίζοντας πως η μειωμένη επιβάρυνση από τους τόκους και η επιμήκυνση των λήξεων του χρέους, η οποία οφείλεται στους επίσημους πιστωτές, προσθέτει δημοσιονομική ευελιξία και μειώνει τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης του χρέους.

Στους περιοριστικούς παράγοντες ως προς την αξιολόγησή του ο οίκος αναφέρει την πολιτική αβεβαιότητα και την αυξημένη πιθανότητα εκλογών το πρώτο τρίμηνο του 2015 «το αποτέλεσμα των οποίων παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, αυξάνοντας το ρίσκο καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος, σε ένα κομβικό σημείο προγράμματος οικονομικής προσαρμογής».

Με τη σημερινή αναβάθμιση η Ελλάδα βρίσκεται επτά βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική κατηγορία (investment grade).