Στο 1,366 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο α΄ εξάμηνο

Στο 1,366 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο α΄ εξάμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή βάση ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σε ταμειακή βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού παρέμεινε θετικό στα 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ.


Εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ο προϋπολογισμός σε ταμειακή πάντα βάση, εμφάνισε έλλειμμα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,7 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων στα 21,9 δισεκατομμύρια ευρώ από 20,2 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι και την μείωση των δαπανών στα 24,1 δισεκατομμύρια ευρώ από 28,6 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.
Σημειώνεται ότι στα έσοδα περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος.
Ενώ στις δαπάνες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 264 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.