ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα

 ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. από 6μηνα έντοκα
Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.


Το επιτόκιο υποχώρησε στο 2,05% έναντι του 2,15% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,66 φορές.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,05%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,322 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,66 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014, στις 12μ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ