Στα 4,59 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Στα 4,59 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
Στα 4,59 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου το Μάιο, από 4,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρου ανήλθαν σε 549 εκατ. ευρώ, από 531 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν στα 2,946 δισ. ευρώ, έναντι 2,965 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Τα χρέη του ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν στα 1,957 δισ. ευρώ, από 1,946 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Μείωση κατέγραψαν και οι οφειλές των νοσοκομείων που ανήλθαν τον Μάιο σε 810 εκατ. ευρώ, από 831 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Οι οφειλές των υπουργείων μειώθηκαν τον Μάιο σε 253 εκατ. ευρώ, από 264 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 461 εκατ. ευρώ. Τα χρέη των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων ανήλθαν σε 395 εκατ. ευρώ, έναντι 431 εκατ. ευρώ στα τέλη Απριλίου.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα μείωσαν τα χρέη τους στα 186 εκατ. ευρώ, από 211 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.