Τραγουδιστές και αστρολόγοι στην φάκα του ΣΔΟΕ

Τραγουδιστές και αστρολόγοι στην φάκα του ΣΔΟΕ
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε εκτέλεση του προγραμματισμού του, διενήργησε κατά τον μήνα Ιούνιο έρευνες και ελέγχους με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.


Παρακάτω αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα:

1. Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:

• Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.
• 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 - 2011.
• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.
Πρόκειται για 1 ιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, 1 ναυτικό πράκτορα, 2 συνταξιούχους και 1 εμπορικό αντιπρόσωπο.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:

• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.
• Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:
• 5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4. Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

• 2 Ιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
• Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:

• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία κατά τα έτη 2005 - 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
• Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
• 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/ντες σύμβουλοι κ.λπ.) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.

6. Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων Νήσων διαπίστωσε ότι:

• Επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

7. Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:

• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
• Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.

8. Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.

9. Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.


10. Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας διαπίστωσε ότι:
• Πέντε (5) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
• Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα 262.063 ευρώ με τη μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.
• Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

11. Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:

• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
• Συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 ευρώ προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
• Στο πλαίσιο έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από τη Ρωσία 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατετίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
• Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
• Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικά 3.441.083 ευρώ.
• Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

12. Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διαπίστωσε:

• Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες δεν αποδόθηκαν φόροι 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος 1.142.000 ευρώ.
• Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• 2 επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικά 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο 107.284 ευρώ.

13. Η Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Συντάχθηκε μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.

Οι προσπάθειες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος σε όλες τις μορφές του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ