Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Ο υψηλότερος δείκτης κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (138% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και στη Γερμανία (125%).

Η Αυστρία, η Σουηδία, η Δανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 110% και 120% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Ολλανδία βρίσκεται στο 108%.
Η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ισπανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 90% και 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Μάλτα βρίσκεται στο 83% και η Ελλάδα στο 82%. Η Λετονία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Κροατία τοποθετούνται μεταξύ 60% και 70% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία κάτω από 60%.

Το 2013, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε στο 82% του κοινοτικού μέσου όρου, ενώ το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έφτασε στο 75% του μέσου κοινοτικού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
H πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση ορίζεται ως κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2013, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στα κράτη- μέλη της ΕΕ, εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από 49% έως 138% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμάνθηκε από 47% ως 264% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), το υψηλότερο καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (264% του μέσου κοινοτικού) και το χαμηλότερο στη Βουλγαρία (47%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ