Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε βασικά μέτρα λιτότητας

Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε βασικά μέτρα λιτότητας
Ακύρωσε  Συνταγματικό Δικαστήριο βασικά μέτρα λιτότητας που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014, δύο εβδομάδες μετά την

έξοδο της Πορτογαλίας από το μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές απέρριψαν τα τρία από τα τέσσερα μέτρα εναντίον των οποίων είχε προσφύγει η αντιπολίτευση, όπως οι μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων, πάνω από 675 ευρώ.

Επιπλέον, κρίθηκαν αντισυνταγματικές τις κρατήσεις επί των επιδομάτων ανεργίας και ασθενείας, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο διατήρησε την μείωση στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η χώρα βγήκε από το πρόγραμμα στήριξης στις 17 Μαΐου και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.