Απλήρωτες υποχρεώσεις το Δημόσιο;

Απλήρωτες υποχρεώσεις το Δημόσιο;
Χαμηλότερο σε σχέση με τους στόχους κατά 5,6% ή 644,3 εκατ. ευρώ ήταν το σύνολο των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού

και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του δημοσίου στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Αναλυτικότερα, ο βαθμός επίτευξης των στόχων του πρώτου τριμήνου του έτους ανά υπουργείο είναι ο εξής:
Στο υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων η υστέρηση των πληρωτών του πρώτου τριμήνου ανήλθε σε 77,4 εκατ. ευρώ ή 58% έναντι των στόχων που έχουν τεθεί. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις που αφορούν εισφορές της χώρας σε διεθνείς Οργανισμούς μειώθηκαν κατά 31,3 εκατ. ευρώ.
Στο υπουργείο Υγείας οι συνολικές πληρωμές ήταν χαμηλότερες κατά 301,5 εκατ. ευρώ ή 19,5% γεγονός που οφείλεται στη συγκράτηση των δαπανών για εφημερίες και πρόσθετες παροχές του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στην καθυστέρηση πληρωμών του ΠΔΕ κ.ά.
Στο υπουργείο Οικονομικών οι συνολικές πληρωμές υπερβαίνουν τον στόχο κατά 19,1 εκατ. ευρώ ή 11,5% που οφείλεται κυρίως στην πρόσκαιρη αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων τον μήνα Μάρτιο, λόγω της υποχρέωσης καταβολής 30,4 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή τη χώρας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Οι Γενικές Κρατικές Δαπάνες παρουσιάζουν υπέρβαση πληρωμών κατά 146,5 εκατ. ευρώ ή 6,9% έναντι των στόχων λόγω της καταβολής δαπανών συντάξεων εξαιτίας αυξημένων υποχωρήσεων από το δημόσιο το προηγούμενο έτος.
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι πληρωμές κινούνται χαμηλότερα των στόχων κατά 76,4 εκατ. ευρώ ή 43,1%. Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας οι πληρωμές κινούνται επίσης χαμηλότερα των στόχων κατά 230,4 εκατ. ευρώ ή 49,8% κυρίως λόγω της μειωμένης απορροφητικότητας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Στο υπουργείο Υποδομών και Δικτύων οι συνολικές πληρωμές υπερβαίνουν το στόχο κατά 139,8 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων λόγω μετακύλισης εντός του πρώτου τριμήνου δαπανών πουν δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν εντός του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ