Μειώθηκαν κατά 8,9% οι οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία

 Μειώθηκαν κατά 8,9% οι οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία
 Μείωση 8,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο του 2013, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2012, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 7,0%, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 8,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:
α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 14,6%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 4,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ