Κατά 9,3% μειώθηκε ο τζίρος στην βιομηχανία

 Κατά 9,3% μειώθηκε ο τζίρος στην βιομηχανία
Σημαντική πτώση 9,3% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 18,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,3% τον Οκτώβριο 2013 οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 64,5% και στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 10,1%.
Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 17,5%, έναντι αύξησης 15,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 6,7%, έναντι μείωσης 6,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ