Task Force: Ικανοποιητική η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας

 Task Force: Ικανοποιητική η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας
Iκανοποιητική πρόοδος έχει σημειωθεί από την Ελλάδα στην απελευθέρωση των επενδύσεων υποδομής και της απορρόφησης των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, εντοπίζεται την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την πέμπτη έκθεση δραστηριοτήτων της Task Force που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.


Μία από τις πιο εντυπωσιακές βελτιώσεις τις οποίες η Task Force εντοπίζει, είναι αυξημένη απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και των Ταμείων Συνοχής. Από τα 20 δισ. ευρώ που διατίθενται σήμερα στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 67,5 % είχαν εκταμιευτεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, υψηλότερα κατά 49% από το τέλος του 2012. Από τον Δεκέμβριο του 2011, η Ελλάδα έχει ανέβει από την 18η θέση στην 6η στον πίνακα της ΕΕ με βάση την απορρόφηση των χρημάτων Διαρθρωτικών Ταμείων, που αντιπροσωπεύουν μια πολυπόθητη ένεση ρευστότητας στην οικονομία, αναφέρει η Task Force.
Οι εργασίες σχετικά με τέσσερα μεγάλα έργα των αυτοκινητόδρομων συνολικής αξίας 7,6 δισ. ευρώ, τα οποία έχαν ανασταλεί για τρία χρόνια, λόγω της κρίσης, είναι κοντά στο να ξεκινήσουν εκ νέου, με την κοινοτική οικονομική στήριξη να αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες, αναφέρει η Task Force.
Στον τομέα των δημόσιων οικονομικών και στην είσπραξη των φόρων, η τεχνική βοήθεια έχει συμβάλει στην δημιουργία νέων δομών για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και των εσόδων της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και ο αριθμός των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε σύγκριση με το 2012 (164 έναντι 66).
Τέλος, η Task Force έχει παράσχει υποστήριξη για μια εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς ενώ προωθείται και ο διορισμός ενός εθνικού συντονιστή για να επιβλέπει την εφαρμογή της, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Στο μεταξύ συνεχίζεται η εκπαίδευση για τον εντοπισμό ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής ενώ έχει παρασχεθεί σχετική αρμοδιότητα σε πάνω από 500 υπαλλήλους. Η τεχνική βοήθεια έχει υποστηρίξει την προετοιμασία της νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός νέου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και βοήθησε να ενισχύσει την ικανότητα της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη 1.130 περιπτώσεων ύποπτων φοροδιαφυγής, με τις 313 να βρίσκονται στο γραφείο του Εισαγγελέα με παράλληλο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων αξίας 133.000.000 ευρώ.
Ο Επίτροπος Olli Rehn , αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, δήλωσε τα εξής: «Ενώ βλέπουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και αναμένουμε την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες λόγω του εντυπωσιακά υψηλού αριθμού των ανέργων.
Το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα βοηθήσει για την βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ η Task Force εργάζεται σκληρά για να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή τους. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε την ισχυρή βελτίωση στην απορρόφηση της χρηματοδότησης της ΕΕ, η οποία αποτελεί βασική πηγή των επενδύσεων αυτή τη στιγμή.
Για την πορεία η Task Force εστιάζει στους ακόλουθους τρεις τομείς, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα:
- Στήριξη για την ορθή λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές αρχές να επιτύχουν αύξηση των δημοσίων εσόδων και να επιτευχθεί μια δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.
- Προώθηση της μεταρρύθμισης των κεντρικών υπουργείων και φορέων, για την οικοδόμηση μιας δημόσιας διοίκησης που να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.
- Συμβολή στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ