«Ζεστή» η οικοδομή - Aύξηση 15,8% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

«Ζεστή» η οικοδομή - Aύξηση 15,8% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

Πτώση της τάξης του 1,6% σημείωσε ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον Μάιο, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι δεν υπήρξε γενικά χτίσιμο νέων οικοδομών. Αντίθετα οι άδειες σημείωσαν άνοδο 16,2% και η επαφάνεια κατά 5,5%, κάτι που δείχνει να οφείλεται κυρίως σε ανακοινίσεις και χρήση του προγράμματος «Εξοικονομώ». Αξίζει να υπενθυμιοστεί πως μείωση 4,9% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάιο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.570 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 494.482 m2 επιφάνειας και 2.171.565 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 15,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,5% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάιο 2023 ανήλθαν σε2.554 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 490.694 m2 επιφάνειας και 2.144.991 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,5% στον όγκο, σεσχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.788 m2 επιφάνειας και 26.574 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2023, είναι 1,2%.

Τι συνέβη το τελευταίο δωδεκάμηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2022 έως τον Μάιο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.260 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.886.402 m2
επιφάνειας και 26.383.975 m3όγκου. Σεσχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,2% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2022 – Μαΐου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολοτης Χώρας, αύξηση κατά 8,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,3% στην επιφάνεια καιαύξηση κατά 1,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξησηκατά 11,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 16,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,3% στον όγκο,σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2022 . Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, ηΙδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 11,5% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 16,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Μαΐου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ