Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό - Ρεκόρ αιτήσεων τον Μάιο

Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό - Ρεκόρ αιτήσεων τον Μάιο

Έχουν ρυθμιστεί οφειλές 1,83 δισ. ευρώ

Τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων οφειλών και οριστικών υποβολών αιτήσεων, στα δύο χρόνια λειτουργίας του, κατέγραψε τον μήνα Μάιο του 2023 ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

1ον. Τον μήνα Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 805 ρυθμίσεις οφειλών και 1.996 οριστικές υποβολές αιτήσεων ρύθμισης. Συνολικά, μέχρι το τέλος Μαΐου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 5.435 ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,83 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

2ον. Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα ενισχύθηκε τον μήνα Μάιο του 2023, μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ανήλθε σε 4.243, αυξημένος κατά 900 σε σχέση με τον μέσο όρο των έξι προηγούμενων μηνών. Αυξημένες κατά 50%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ήταν και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων.

3ον. Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 72% τους τελευταίους έξι μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

«Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, συνεργάζονται εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεχίζουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σημειώνεται ότι το 74% (13,5 δις. ευρώ) των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφορούν φυσικά πρόσωπα. Η πλειοψηφία των οφειλών (77%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς. Οι οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκ. ευρώ συγκεντρώνουν το 60% (10,8 δις) των συνολικών οφειλών και αποτελούν το 10% (3,4 χιλ.) των αιτήσεων.

Το 91% (16,5 δις) των συνολικών οφειλών δεν είναι ενήμερο (στάδιο καθυστέρησης ή καταγγελίας). Το 54% (3,6 δις) της συνολικής οφειλής των οριστικά υποβληθεισών αιτήσεων έχει εξασφάλιση μικρότερη του 50%, εκ των οποίων το 92% (3,3 δις) βρίσκεται σε στάδιο καθυστέρησης ή/και καταγγελίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ