Στις Αττικές Εκδόσεις το 25% της Δέσμη Εκδοτική

Στις Αττικές Εκδόσεις το 25% της Δέσμη Εκδοτική

Την απόκτηση του 25% της Δέσμη Εκδοτική έναντι 200.000 ευρώ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Αττικές Εκδόσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων «στις 22/12/2020, προχώρησε στην εξαγορά δεκατριών χιλιάδων εβδομήντα (13.070) κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», ποσοστό που ανέρχεται στο 25,56% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Παράλληλα, η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της εντός της προσεχούς τριετίας, το οποίο τελεί υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης επιμέρους όρων εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.» είναι η έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα και η λειτουργία και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας www.athinorama.gr.

Ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του, συνεχίζει τις επενδύσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (digital media), με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και ανταγωνιστικά, στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ