Μεταπτυχιακές σπουδές για άνεργους δημοσιογράφους-στελέχη επικοινωνίας

Μεταπτυχιακές σπουδές για άνεργους δημοσιογράφους-στελέχη επικοινωνίας

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI καλύπτουν δύο διεπιστημονικά πεδία.

Tην ευκαιρία σε άνεργους δημοσιογράφους ή/και στελέχη επικοινωνίας, να καλύψουν το σύνολο των εξόδων σπουδών τους (9150 ευρώ και έξοδα παρακολούθησης στις περιόδους στο εξωτερικό) μέσω της ανάθεσης «Άσκησης» (Internship) σε συνεργαζόμενο Όμιλο Επικοινωνίας , με αντικείμενο σχετικό με την εργασιακή εμπειρία και τις σπουδές του υποψήφιου δίνει το ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI Συνέργεια Δημοσίων Ευρωπαϊκών Οντοτήτων) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Work Your Master». H διάρκεια της άσκησης είναι 4 περίοδοι πέντε μηνών η καθεμία κατανεμημένες στη διετή περίοδο σπουδών.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI καλύπτουν δύο διεπιστημονικά πεδία.

Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies) εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. (www.qjnt.gr).

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS ? Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και τη Διαχείριση Ψηφιακών ?ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ (www.cmcs.edu.gr )

Oι θέσεις που προκηρύσσονται, απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου, που έχουν πληγεί από την ανεργία, μιλούν καλά αγγλικά, έχουν πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση σε κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή ΜΜΕ (σπουδές ή σεμινάρια σε πληροφορική συνεκτιμώνται), και μπορούν να αφοσιωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 στις σπουδές και στην Άσκηση. Όσοι επιλεγούν πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ? ελάχιστον για 2 εβδομάδες, Ιούνιο 2018 και Ιούνιο 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cmcs.edu.gr για το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» και στο secretariat.qjnt@gmail.com για το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες», γράφοντας στο θέμα του μηνύματος «Work Yοur Master». Το βιογραφικό πρέπει να έχει σταλεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018.

Το ECI είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων Φορέων ενεργών στην έρευνα, την ανώτατη παιδεία και τις γλωσσικές τεχνολογίες. Μεταξύ τους το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ. Τα μεταπτυχιακά του προγράμματα απευθύνονται σε δημοσιογράφους, στελέχη Επικοινωνίας, αποφοίτους σχολών ΜΜΕ/κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών και ο προσφερόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.