Καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των απολυμένων της ΕΡΤ

Καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των απολυμένων της ΕΡΤ
Το ποσό των 27 εκ Ευρώ πιστώνεται με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας

για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ που απολύθηκε λόγω του κλεισίματος της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Η πίστωση με το ποσό αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που οφείλονταν στο προσωπικό της ΕΡΤ. Είχε προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση βάση της οποίας ο υπολογισμός των αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ρυθμίζεται με βάση τον πλήρη τελευταίο μισθό τους -πριν την κατάργησή της στις 11 Ιουνίου 2013- βάσει της ΚΥΑ και του Ενιαίου Μισθολογίου.