Περιορίστηκαν οι ζημιές του Mega - Tί αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής

Περιορίστηκαν οι ζημιές του Mega - Tί αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής
Σταθεροποίηση κύκλου εργασιών και περιορισμό των ζημιών πέτυχε το Mega στο πρώτο τρίμηνο του έτους.


Ειδικότερα τα έσοδα ανήλθαν στα 17,71 εκατ ευρώ από 17,93 εκατ ευρώ ενώ οι καθαρές ζημιές μειώθηκαν από τα 10,65 στα 5,99 εκατ. ευρώ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο (+4,04 εκατ. οι λειτουργικές και -6,69 εκατ. οι αρνητικές), με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός (σύνολο τραπεζικού δανεισμού μείον ταμείο) να ανεβεί στα 117,8 εκατ. ευρώ.
Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει «ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του. Το θέμα αυτόυποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».
Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση της εισηγμένης, «με την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και τη στήριξη των μετόχων της, που εκφράστηκε με διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και θα αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ