Επίσπευση της διαδικασίας συνταξιοδότησης των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ

Επίσπευση της διαδικασίας συνταξιοδότησης των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ
Την καθυστέρηση αποστολής των Δελτίων Υπηρεσιακής Κατάστασης των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη

, μετά από αναφορά απολυμένων, ενώ έπειτα από διαμεσολάβηση της Αρχής προς τον Ειδικό Διαχειριστή της ΕΡΤ ΑΕ, επιτεύχθηκε η επίσπευση της διαδικασίας συνταξιοδότησης των απολυμένων υπαλλήλων. Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, μετά την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, δύο απολυθέντες υπάλληλοι ζήτησαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, λόγω γήρατος, από το ΓΛΚ.

Στις επανειλημμένες οχλήσεις τους, τόσο προς το γραφείο του Ειδικού Διαχειριστή στο υπουργείο Οικονομικών, όσο και προς στελέχη του ενδιάμεσου φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν ως απάντηση, την αδυναμία πρόσβασης στους υπηρεσιακούς φακέλους που φυλάσσονται στο Ραδιομέγαρο.

Οι απολυθέντες εργαζόμενοι, ευρισκόμενοι σε δυσχερή οικονομική θέση, ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Αρχή απευθύνθηκε εγγράφως προς τον Ειδικό Διαχειριστή της ΕΡΤ ΑΕ και διαπίστωσε, ότι μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λύση της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων και ενός μηνός από την εκκένωση του κτιρίου και την άρση των προβλημάτων πρόσβασης στους φακέλους, τα αιτηθέντα δελτία δεν είχαν ακόμη αποσταλεί στο ΓΛΚ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία του κανονισμού της σύνταξης και ο καθορισμός της μειωμένης συνταξιοδοτικής παροχής.

Ο Συνήγορος επισήμανε, ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τουλάχιστον έξι μήνες. Ως εκ τούτου η καθυστέρηση επιτείνει την ήδη δυσχερή οικονομική θέση των ενδιαφερομένων και θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ο Συνήγορος τόνισε, ότι η επίκληση εσωτερικών δυσλειτουργιών στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας δεν απαλλάσσει τα διοικητικά όργανα από τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους ούτε μπορεί να αντιτάσσεται στους πολίτες ως ειδική αιτιολογία για την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους και ζήτησε από τον Ειδικό Διαχειριστή, ως κατά νόμο αρμόδιο, να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν το αίτημα των απολυμένων υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ, κάτι που τελικώς επιτεύχθηκε, μετά και την παρέμβαση της Αρχής, ξεκινώντας τη διαδικασία συνταξιοδότησης των ενδιαφερομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ