Απόφαση - σταθμός για εργαζομένους της ΕΡΤ και ΕΡΑ

Απόφαση - σταθμός για εργαζομένους της ΕΡΤ και ΕΡΑ
Είναι η πρώτη απόφαση που εκδίδεται πανελλαδικά και αποτελεί σταθμό για τους εργαζομένους της ΕΡΤ και της ΕΡΑ, στην οποία πριν από περίπου ένα χρόνο μπήκε "λουκέτο῾


Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, δικαιώνονται εργαζόμενοι της ΕΡΤ και της ΕΡΑ ανοίγοντας το δρόμο για την καταβολή αποζημίωσης αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Ελευθέριος Σισκάκης, απορρίπτονται όλοι οι ισχυρισμοί που προέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο. Αποφαίνεται ότι είναι άκυρος ο τρόπος καταγγελίας της σύμβασης των εργαζομένων στην ΕΡΤ καθώς δεν εφαρμόστηκε ο νόμος που διέπει το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων. Αποφαίνεται ακόμα ότι το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Το δικαστήριο επιδίκασε στους 20 εργαζόμενους της ΕΡΑ και της ΕΡΤ Ηρακλείου μισθούς υπερημερίας μερικών χιλιάδων ευρώ, χρήματα τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα, διαφορετικά τους παρέχεται η δυνατότητα να προβούν σε κατασχέσεις. Το ποσό που επιδικάστηκε έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι εργαζόμενοι από το κλείσιμο της ΕΡΤ με την κοινή υπουργική απόφαση μέχρι και τη συζήτηση της αγωγής τους στο δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά στην επαναπρόσληψή τους, το δικαστήριο αποφαίνεται ότι η ΝΕΡΙΤ δεν αποτελεί διάδοχο νομικό πρόσωπο της καταργηθείσας ΕΡΤ αλλά νέα νομική προσωπικότητα. Κατά την κρίση του, δεν αποδείχτηκε ότι η ΝΕΡΙΤ κατέστη καθολική ή ειδική διάδοχος της ΕΡΤ, ούτε ότι ασκεί οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα ώστε να υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων και να τους καταβάλλει αποδοχές υπερημερίας. Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ως προς το σκέλος αυτό, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επιτύχουν την επαναπρόσληψή τους γενικότερα στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ