Ο διάδοχος Μάναλη στη θέση του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ

Ο διάδοχος Μάναλη στη θέση του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ
Στις 11 Φεβρουαρίου παραιτήθηκε ο Γκίκας Μάναλης από τη θέση του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ και αμέσως ορίστηκε ο διάδοχος του. Ποιος είναι. Όχι ποιος, ποια. Δείτε την απόφαση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που φέρει τίτλο «πρόσληψη ειδικής διαχειρίστριας, με σύμβαση έμμισθης εντολής, για τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της EΡT A.E. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο» η διάδοχος του Γκίκα Μάναλη είναι από 12/2 η Αφροδίτη Γουγά, δικηγόρος. Από τον περασμένο Ιούλιο, η κυρία Γουγά είχε διοριστεί στη θέση του ειδικού συνεργάτη, στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντελή Καψή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ