Ε.Ε: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων το οργανωμένο έγκλημα

Ε.Ε: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων το οργανωμένο έγκλημα

Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης ζητά το ΕΚ, τονίζοντας ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η προώθηση της ολοκλήρωσης της ΕΕ είναι αλληλοενισχυόμενες διαδικασίες.

Σε έκθεση σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν τις κυβερνήσεις της περιοχής να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η ΕΕ θα πρέπει, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές μέσω οικονομικής βοήθειας και πρακτικής συνεργασίας.

Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη με 531 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 117 αποχές, αναφέρει ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι χώρες προέλευσης, προορισμού και διέλευσης για εμπορία ανθρώπων, και χρησιμεύουν ως διάδρομος διέλευσης μεταναστών και προσφύγων, αλλά και ως τόπος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διακίνησης πυροβόλων όπλων.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η ολοκλήρωση της ΕΕ αποτελούν αλληλοενισχυόμενες διαδικασίες, προτρέποντας την ΕΕ να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς η απομόνωση ενθαρρύνει εγκληματικές δραστηριότητες, οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης το Συμβούλιο να εγκρίνει την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κόσοβο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κύριοι παράγοντες που καθιστούν ευάλωτες τις κοινωνίες των Δυτικών Βαλκανίων είναι η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, η διαφθορά, η παραπληροφόρηση, οι ενδείξεις της άλωσης του κράτους, η ανισότητα και οι ξένες παρεμβάσεις από μη δημοκρατικά καθεστώτα όπως της Ρωσίας και της Κίνας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των αναφορών και των κατηγοριών για σχέσεις μεταξύ πολιτικών προσωπικοτήτων υψηλού επιπέδου και ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη εξάλειψης των πολιτικών και διοικητικών δεσμών με το οργανωμένο έγκλημα μέσω σαφών δικλείδων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αποτελεσματικής δίωξης υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου.

Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

Οι σχέσεις μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος, πολιτικής και επιχειρηματικού κόσμου υπήρχαν πριν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και συνεχίστηκαν μετά το τέλος των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1990. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την προφανή έλλειψη βούλησης των αρμόδιων αρχών της περιοχής να ανοίξουν τα αρχεία της πρώην Γιουγκοσλαβίας και να επιστραφούν οι φάκελοι στις αντίστοιχες κυβερνήσεις, εφόσον το επιθυμούν.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι σημαντικό οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους.

Ο εισηγητής Lukas Mandl (ΕΛΚ, Αυστρία) δήλωσε: «Το οργανωμένο έγκλημα βλάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών τόσο στους δημόσιους θεσμούς, όσο και μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις προσπάθειες των κοινωνιών των Δυτικών Βαλκανίων να αναπτύξουν τα κράτη και τις οικονομίες τους. Η ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα ως δικαιολογία για να καθυστερήσει τη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά θα πρέπει να συμπαρασταθεί στον αγώνα των λαών των Δυτικών Βαλκανίων κατά του οργανωμένου εγκλήματος.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ